TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Zanimivosti
ALI ŽE VESTE ?
da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
ALI ŽE VESTE ?
da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
KEBELJSKA BAJKA
ZEMLJEVIDI
GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
POHORJE
UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA
PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, LETO 2021

KS KEBELJ
Svet KS Kebelj
Kebelj 26/A

Svet KS Kebelj si je za leto 2021 zastavil in sprejel naslednji plan:

Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Občino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

1. Funkcioniranje KS
2. Zimska služba
3. Vzdrževanje in sanacije cest po neurju
4. Prometna signalizacija v KS
5. Aktivnosti za rekonstrukcijo ceste Kebelj-zahodni Kot
6. Požarna varnost
7. Barvanje napušča na vežici Kebelj ( prestavljeno iz leta 2020)
8. Izdelava vhodnih vrat pokopališče Kebelj
9. Vzdrževanje krajevnih cest
10. Oglasna deska Modrič
11. Kanalizacija sp.Kebelj (200m)
12. Vodovod Modrič ( izgradnja novega vodovoda)
13. Elektrika in telefon sp. Kebelj ( položitev v zemljišče )
14. Asfaltiranje ceste Radkovec- Modrič (do odcepa Prihovca)
15. Dokončanje Vrtca Kebelj
SVET KS KEBELJ

Predsednik sveta KS: Jožef TURNER
Knji�nica
 • URA PRAVLJIC
 • IVAN SIVEC NA KEBLJU
  Prostovoljno gasilsko dru�tvo
 • VELIKA GASILSKA VESELICA NA KEBLJU 2019
  Turisti�no dru�tvo
 • Radijska delavnica znancev
 • 18. pohod po kebeljski transvezali
  �portno jadralno dru�tvo
 • Nova internetna stran Å D Kebelj
 • V Keblju so povedali...
 • FSK Kebelj končal na odličnem drugem mestu v 2. SFL
  Aktiv kme�kih �ena
 • PIKNIK AKŽ z njihovimi družinskimi člani in DK MajÅ¡perk
 • DRUŽENJE ČLANIC
 • AKTIV KMEČKIH ŽENA NA SREČANJU DRUÅ TEV KMETIVC OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
  MAÅ E
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2023 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridržane
  www.kebelj.si, e-pošta: ks@kebelj.si