TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019
NAMESTITVE
Zanimivosti
ALI ŽE VESTE ?
da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
ALI ŽE VESTE ?
da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
KEBELJSKA BAJKA
ZEMLJEVIDI
GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
POHORJE
UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA
RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, LETO 2019

KS KEBELJ
Svet KS Kebelj
Kebelj 26/A

Svet KS Kebelj si je za plan 2019 zastavil naslednji plan in ga dokončno potrdil na seji v mesecu marcu.

Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Občino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

1. Funkcioniranje KS
2. Zimska služba
3. Vzdrževanje in sanacije cest po neurju
4. Popravilo pločnika od centra do šole
5. Obnova črt parkirnih prostorov v centru in pri vežici
6. Prometne oznake-parkirišče večnamenski dom
7. Sofinanciranje izdelave klopi v cerkvi
8. Preplastitev dela ceste Kebelj - Kot v sodelovanju z občino
9. Sodelovanje pri projektu položitve kabla Elektro in Telekom v zahodnem Kotu
10.Požarna varnost
11. Pridobivanje dokumentacije v sodelovanju z občino za vrtec na Keblju
12. Obcestna odbojna ograja
13. Barvanje napušča vežice
14. Sanacija krajevnih cest
15. Zaščita igrišča pri šoli
16. Oglasna deska v centru Keblja
17. Nadaljevanje razgovorov s Telekomom za širitev širokopasovnega omrežja v vzhodni Kot
18. Sanacija poti in opeke na zidu pokopališča Kebelj in odvoz odpadnega materiala
19. Dogovori z občino glede sanacije jaškov Podgrad - Kebelj
20. Dogovor z občino glede občinske ceste za varnostni pas za pešce spodnji Kebelj-šola
21. Dogovor glede postavitve nekaterih znakov na Keblju
22. Sanacija asfalta na sp. KebljuSVET KS KEBELJ

Predsednik sveta KS: Jožef TURNER

Knjižnica
 • URA PRAVLJIC
 • IVAN SIVEC NA KEBLJU
  Prostovoljno gasilsko društvo
 • VELIKA GASILSKA VESELICA NA KEBLJU 2019
  Turistično društvo
 • Radijska delavnica znancev
 • 18. pohod po kebeljski transvezali
  Športno jadralno društvo
 • Nova internetna stran ŠD Kebelj
 • V Keblju so povedali...
 • FSK Kebelj končal na odličnem drugem mestu v 2. SFL
  Aktiv kmečkih žena
 • PIKNIK AKŽ z njihovimi družinskimi člani in DK Majšperk
 • DRUŽENJE ČLANIC
 • AKTIV KMEČKIH ŽENA NA SREČANJU DRUŠTEV KMETIVC OBČINE SLOVENSKA BISTRICA
  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
  MAŠE
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2020 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridržane
  www.kebelj.si, e-pošta: ks@kebelj.si