OLA KEBELJ - POVEZAVA 1
OLA KEBELJ - POVEZAVA 2

USTANOVITELJ - OBINA SLOVENSKA BISTRICA, OLSKI OKOLI PO KEBELJ

1.2. PODATKI O USTANOVITELJU
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, t. 12/91, 45/1/94-odl. US, 8/96 in
36/00 ZPDZC), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraevanja (Uradni
list RS, t. 16/07, 101/07 in 36/08) sta Obcinski svet obcine Oplotnica v skladu s 16.
clenom Statuta Obcine Oplotnica (Uradni list RS, t 29/99, 1/02 in 38/03), na svoji 7.
redni, dne 8. 5. 2008 in Obcinski svet obcine Slovenska Bistrica v skladu z 10.
clenom Statuta Obcine Slovenska Bistrica (Uradni list RS t. 34/95, 72/99, 65/02,
43/07), na svoji 12. redni seji, dne 26. 5. 2008, sprejela Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraevalnega zavoda Osnovne ole Pohorskega Bataljona Oplotnica.
K Osnovni oli Pohorskega bataljona spadajo:
podrunicna ola Prihova, Prihova 1, 2317 Oplotnica in
podrunicna ola Kebelj, Kebelj 17 b, 2317 Oplotnica.
1.3. OPREDELITEV OLSKEGA OKOLIA
ola s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnoolskem izobraevanju na
podrocju naselij:
olski okoli Osnovne ole Pohorskega bataljona Oplotnica sestavljajo naslednja
naselja: Oplotnica, Cadram, Zlogona gora, Zlogona vas, Ugovec, Straa pri Oplotnici,
Dobrika vas, Markecica, Gorica pri Oplotnici, Lacna Gora, Okoka gora, Malahorna,
Brezje pri Oplotnici, Boje, Kovaki Vrh, Koritno (h. t. od 114 in od 33 dalje). Na
viji stopnji (od 5. razreda dalje) se volajo na maticno osnovno olo v Oplotnici
ucenci iz vasi Prihova, Raskovec, Pobre.
olski okoli Osnovne ole Pohorskega bataljona Oplotnica, podrunica Prihova
sestavljajo: Prihova, Zgornje Gruovje, Dobrova pri Prihovi, Pobre, Raskovec,
Vinarje (od h. t. 71 do 93 in od 106 dalje), Preloge (h. t. od 1 do 22), Sevec (od h.
t. 1 do 10).
olski okoli O Pohorskega bataljona Oplotnica, podrunica Kebelj sestavljajo:
Kebelj, Podgrad na Pohorju, Cezlak, Zahodni Kot, Vzhodni Kot, Nadgrad, Modric,
Koritno (od h. t. 15 do 32), Lukanja.

 
Informacije
 • Vprašanja
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 •  

   
  © 2000 - 2021 Podružnična šola Kebelj, Vse pravice pridržane.
  e-pošta:tajnistvo-osmbopke@guest.arnes.si, sola@kebelj.si. Stran je narejena pod okriljem KS Kebelj