TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ v letu 2019
  NAMESTITVE
  Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2019
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019

  RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ V LETU 2019
  KS KEBELJ
  Svet KS Kebelj
  Kebelj 26/A

  Svet KS Kebelj si je za plan 2019 zastavil naslednji plan in ga dokonno potrdil na seji v mesecu marcu.

  Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Obino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

  1. Funkcioniranje KS
  2. Zimska sluba
  3. Vzdrevanje in sanacije cest po neurju
  4. Popravilo plonika od centra do ole
  5. Obnova rt parkirnih prostorov v centru in pri veici
  6. Prometne oznake-parkirie venamenski dom
  7. Sofinanciranje izdelave klopi v cerkvi
  8. Preplastitev dela ceste Kebelj - Kot v sodelovanju z obino
  9. Sodelovanje pri projektu poloitve kabla Elektro in Telekom v zahodnem Kotu
  10.Poarna varnost
  11. Pridobivanje dokumentacije v sodelovanju z obino za vrtec na Keblju
  12. Obcestna odbojna ograja
  13. Barvanje napua veice
  14. Sanacija krajevnih cest
  15. Zaita igria pri oli
  16. Oglasna deska v centru Keblja
  17. Nadaljevanje razgovorov s Telekomom za iritev irokopasovnega omreja v vzhodni Kot
  18. Sanacija poti in opeke na zidu pokopalia Kebelj in odvoz odpadnega materiala
  19. Dogovori z obino glede sanacije jakov Podgrad - Kebelj
  20. Dogovor z obino glede obinske ceste za varnostni pas za pece spodnji Kebelj-ola
  21. Dogovor glede postavitve nekaterih znakov na Keblju
  22. Sanacija asfalta na sp. Keblju  SVET KS KEBELJ

  Predsednik sveta KS: Joef TURNER


   
  © 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si