TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ v letu 2021
  NAMESTITVE
  Aktualno
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2021
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021

  PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ V LETU 2021
  KS KEBELJ
  Svet KS Kebelj
  Kebelj 26/A

  Svet KS Kebelj si je za leto 2021 zastavil in sprejel naslednji plan:

  Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Obino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

  1. Funkcioniranje KS
  2. Zimska sluba
  3. Vzdrevanje in sanacije cest po neurju
  4. Prometna signalizacija v KS
  5. Aktivnosti za rekonstrukcijo ceste Kebelj- zahodni Kot na P.
  6. Poarna varnost
  7. Barvanje napua na veici Kebelj ( prestavljeno iz leta 2020)
  8. Izdelava vhodnih vrat pokopalie Kebelj
  9. Vzdrevanje krajevnih cest
  10. Oglasna deska Modri
  11. Kanalizacija sp.Kebelj (200m)
  12. Vodovod Modri ( izgradnja novega vodovoda)
  13. Elektrika in telefon sp. Kebelj ( poloitev v zemljie )
  14. Asfaltiranje ceste Radkovec- Modri (do odcepa Prihovca)
  15. Dokonanje Vrtca Kebelj
  SVET KS KEBELJ

  Predsednik sveta KS: Joef TURNER


   
  © 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si