TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2014
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ v letu 2014
  NAMESTITVE
  Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2016
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2014

  RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ V LETU 2014
  KS KEBELJ
  Svet KS Kebelj
  Kebelj 26/A

  Svet KS Kebelj si je za plan 2014 zastavil naslednji plan in ga potrdil na seji v mesecu marcu. Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z razlinimi ustanovami in posamezniki.

  1. Funkcioniranje KS in venamenskega doma, veice, portnega igria in izvedba krajevnega praznika
  2. Zimska sluba
  3. Dodelitev sredstev drutvom in organizacijam (po planu in projektih )
  4. Predvideni nujni ukrepi v KS
  5. Dokonanje izgradnje Telekomove digitalne centrale Kebelj s sprejemnikom in poloitev dodatnih kablov oz. iritev na druge vasi (Modri, vzhodni Kot, Podgrad 2 Cezlak)
  6. Pridobitev lokacijske informacije in sofinanciranje izgradnja lesene hie ob venamenskem domu za skladienje klopi, miz, odra in rekvizitov
  7. Sanacija travnatega platoja pri venamenskem domu
  8. Postavitev lesene hike za orodje na pokopaliu
  9. Najnujneja sanacija makadamskih cest v KS po neurjih
  10. Izdelava info toke table obmoja KS Kebelj pred venamenskim domom
  11. Obnova kapel, center Kebelj in v Kotu (Zavod za kulturo Slov. B.)
  12. Sofinanciranje kanalizacij
  13. Sofinanciranje vrtne traktorske kosilnice za urejanje centra Keblja, okolice venamenskega doma in cerkve
  14. Ureditev izvoza s karpo na sp. Keblju (ajn Peter, Valentina)
  15. Prietek sanacije lokalne ceste Kebelj Nadgrad Kot, asfaltna preplastitev z ureditvijo odvodnjavanja, muld, cca 600 m
  16. Izgradnja obcestne ograje na nevarnem odseku krajevne ceste vzhodni Kot
  17. Aktivnosti pred volitvami, pridobivanje soglasij za kandidature v svet KS.

  SVET KS KEBELJ
   
  © 2000 - 2018 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si