TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2018
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ v letu 2018
  NAMESTITVE
  Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2018
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2018

  RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ V LETU 2018
  KS KEBELJ
  Svet KS Kebelj
  Kebelj 26/A

  Svet KS Kebelj si je za plan 2018 zastavil naslednji plan in ga potrdil na seji v mesecu januarju.

  Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Obino Slovenska Bistrica razlinimi ustanovami.

  Podan bo naknadno.


  SVET KS KEBELJ
   
  © 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si