TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Aktualno
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2021
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  baviti se-ukvarjati se
  de mi-daj mi
  puzdrovi ga-pozdravi ga
  bodi veseu-bodi vesel
  smajn-smeen
  vl.ek-velik
  daug-dolg
  veseu-vesel
  nikul-nikoli
  moli-mali
  pudmus-nujno
  zastopit-razumeti
  juna-kosilo
  kejkla-ensko krilo
  ubretati-spotovati
  okovariti-urediti
  olcar-drvar
  palir-vodja
  posl.uma-po sili
  raja-ljudstvo
  svejsku-svinjina, svinjsko
  piast-koniast
  trpcati-siliti
  veirka-popoldne
  dupaugna-dopoldan
  zastuj-zaman
  z.dat-zidati,graditi
  ard-drog za povezavo sena
  deuli-dajaj
  drubej-drobi
  spreguvori-spregovori
  kamnnti-kamniti
  mehir-mehur
  na.ukul-naokrog
  namistu-namesto
  nane-noe
  utrapji-otroki
  pu.zmi-pozimi
  pusod-povsod
  rei-raji
  korja-skorja
  parvi-prvi
  trova-trava
  svine-svinja
  kau-kol
  goa-gozd
  dumou-domov
  utroci-otroci
  darve-drva
  zile-zelje
  grujzdje-grozdje
  ripa-repa
  cista-cesta
  klamc-globoka kolovozna pot
  ploh-hlod
  traunik-travnik
  drevu-drevo
  tola-hlev
  rut-kedenj
  soukna-suknji
  sreca-srajca
  velejkrat-velikokrat
  vauz-voz
  zemla-zemlja
  ganki-ganci


   
  © 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si