TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
KEBELJ, NA KEBLJU, NA KEBELJ, KEBELJANI, KEBELJSKI, ...
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Aktualno
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2021
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  O KRAJU KEBELJ

  KEBELJ, NA KEBLJU, NA KEBELJ, KEBELJANI, KEBELJSKI, ...

  LEGA, DOSTOP, PRVA OMEMBA KRAJA
  Na SZ Bistrikega Pohorja se na razgledni terasi pod strmim robom podgrajskega vrha nahaja gruasta vas Kebelj na nadmorski viini 677 - 710 m.
  Kebelj je skupaj s e 6-imi zaselki samostojna krajevna skupnost Obine Slovenska Bistrica.
  Vas je dostopna z ve strani in sicer; iz avtoceste - izhod Tepanje, Slovenskih Konjic, Zre, preko Oplotnice, z Rogle in Peska preko Lukanje in Cezlaka, iz Slovenske Bistrice preko Gladomesa ali Tinja nato preko Modria in z vije pohorske planote s strani Kota na Pohorju, kjer je dostop moen s strani RTC Trije kralji, Osnkarice, Mariborsega Pohorja, ....
  Kraj Kebelj se prvi omenja leta 1251, ko se omenja neki Tymo de Gybel - iz njegovega priimka tudi izhaja ime Kebelj ( Gybel ).
  O KEBLJU IN OBMOJU KS KEBELJ
  Celotno obmoje krajevne skupnosti pa se razteza od nadmorske viine 600 do 1500 m.
  V KS Kebelj oz. v kraju Kebelj deluje vrtec in ola, kjer je bil v olskem letu 2002/2003 uveden 9 letni program. ola na Keblju je tudi EKO ola.
  Hkrati v KS delujejo razna drutva in organizacije ( ve na njihovih straneh, GLEJ DESNO-VSA DRUTVA ).
  Kraj Kebelj ima nov in sodoben venamenski dom s telovadnico, kjer se krajani druijo.
  Posodobitev krajevnih cest je kraju prinesla hitreji razvoj.
  Kraj je izvrstno izhodie za izlete in pohodnitvo.

  KS Kebelj se nahaja v Obini Slovenska Bistrica in je po povrini druga najveja KS. Meri ccr 40 m2 in ima ccr 700 prebivalcev. Zaradi izredne lege ima obmoje KS Kebelj in sam kraj Kebelj, izredne monosti razvoja turizma.
  Izvirnost pokrajine in avtohtonost naina ivljenja sta predznaka za zdravo duha polno ivljenje.
  VENAMENSKI DOM KEBELJ
  Venamenski dom Kebelj je sredie vseh dogajanj. Ni dneva, da se v njem ne bi kaj dogajalo. Dopoldan zasedajo telovadnico olarji PO Kebelj, popoldan in zveer pa koristijo venamenski dom krajani, drutva, gasilci, glasbeniki, kulturniki ali predstavniki KS, ... V venamenskem domu je tudi krajevna knjinica in stanovanje hinika.
  Venamenski dom, v srediu kraja, ob cerkvi, trgovini , baru in oli je dal pravi utrip kraju. Dom je bil Kebeljanom nujno potreben saj veljamo za delovne in druabne ljudi.
   
  © 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si