TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Aktualno
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2021
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  MARIJIN ZAKLAD
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  KEBELJSKA BAJKA

  MARIJIN ZAKLAD

  MARIJIN ZAKLAD (VENO AKTUALNO )
  Prebrano:

  V juno poboje pohorskega Velikega vrha so se v teku stoletij zajedli gorski potoki, ki so v planinskih neurjih kot hudourniki poglabljali svojo strugo vedno bolj v samo granitno osrje zelenega Pohorja. im veji so bili in im nije so tekli, tem globje so bile njih grapaste struge. Med njimi pa so nastajali padajoi grapasti hrbti s irokimi poboji ter s kopastimi planjami in planicami. Te gorske struge s svojimi hudourniki so ive meje med pohorskimi vasicami, ki epijo v planinskem soncu v zimskih vetrovih, v dieem poumevanju globokih rnih smrekovih in hojevih gozdov.
  Med gorskima potokoma Oplotnico in adramico se dviga strmo padajoi izrastek Velikega vrha; na njegovem razglednem slemenu epi vasica Kebelj z dvema gradovoma; zgornji grad se dviga na vrhu nad vasjo, spodnji grad pa lei sredi strmega poboja pod vasico. Tik nad kebeljskim potokom se je v vijugah vzpenjala stara cesta dravinjskih romarjev k Svetim Trem kraljem, v Rue, Puavo in k Sv. Arehu.
  Po tej stari cesti so pred mnogimi stoletji pojo romali ...................................................................

  ez Kebeljsko Pohorje je lo ve stoletij. Nad prijazno Pohorsko vasico in pod njo pa e dandanes trle pod modro nebo razvaline obeh kebeljskih gradov; na Kebeljskem vrhu okrogel, razvaljen mueniki stolp-Zajji grad, in sredi brenega travnika etverooglat Zbegov grad, ki zre s svojimi od ognja ornelimi praznimi oknji tja na sonni Modri, na visoki planinski Kot pod Velikim vrhom ter na stolp trikraljevske romarske cerkve.
  Kebeljani pa e dandanes s ponosom pripovedujejo o svojih daljnih prednikih, ki so uniili svoja gospodarja, roparska kebeljska graaka. Med pohorsimi romarji pa e kroijo pravljice o cvetoem Marijinem zakladu na Zajjem gradu v kebeljskih strminah in o zasutem podzemskem rovu med obema grajskima razvalinama.
  ________________________________________
  Prebrano iz knjige POHORSKE BAJKE, avtorja Joe-ta Tomai-a.
  ________________________________________
  Odlomek iz KEBELSKE BAJKE- Marijin zaklad so v letu 2001 pri Zbegovem gradu ob prireditvi" sreanje kebeljskih rojakov " uprizorili mladi lani KUD-a Kebelj.

  SVET KS KEBELJ
  (zapisal: tajnik sveta KS:Sreko JUHART)
   
  © 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si