Na zaÄŤetno stran KS KEBELJ | SPLONI PODATKI | KONTAKT |
 
TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Aktualno
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2021
 • Zanimivosti
  ALI E VESTE ?
  da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
  ALI E VESTE ?
  da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  KS KEBELJ

  ORGANI - DELOVNA TELESA, KOMISIJE , KOORDINATORJI KS KEBEJ
  SVET KS KEBELJ
  NADZORNI SVET
  VOLILNA KOMISIJA
  Komisija za infrastrukturo, komunalo in zimsko slubo
  Komisija za nadzor del na podroju infrastrukture, komunale in zimske slube
  Komisija za razpise, iskanje in pridobivanje ponudb
  Komisija za pospeevanje turizma
  Komisija za olo in vrtec
  Komisija za venamenski dom in osnovna sredstva
  Komisija za nagrade in krajevna priznanja

  KS ima tudi
  Koordinatorja za za pokopalie in smeti
  Hinika za venamenski dom
  Skrbnika za pogrebno opremo in urejenost ob pokopaliu
  Zvezo drutev - zdruuje interese drutev v KS
  SVET KS
  Joe TURNER - predsednik sveta
  Konrad SMOGAVC - podpredsednik sveta
  Ivica JUHART - tajnica sveta
  Marija ZUPANC - finanna dela in koordinacija za pokopalie
  lani sveta
  Sreko JUHART
  Ivica JUHART
  Joe TURNER
  Konrad SMOGAVC
  Lazar STRNAD
  Cvetka HAJEK
  Florjan GLOBOVNIK
  ________________________________________
  Svet krajevne skupnosti teje: sedem lanov
  Svet KS ima po krajih organizirane vake odbore s predsedniki VO na elu.
  ________________________________________
  Praznik KS je na dan praznika farne zavetnice Sv. Marjete v mesecu juliju, ( 20. julij ).
  ________________________________________
  KS Kebelj ima svoj statut, grb in zastavo.


  KRAJI V KS IN VIZIJA VODSTVA
  V obmoju KS Kebelj so zdrueni naslednji kraji:
  KEBELJ
  MODRI
  KOT NA POHORJU
  PODGRAD NA POHORJU
  NADGRAD
  CEZLAK
  LUKANJA
  _______________________________________________________
  VIZIJA VODSTVA:
  _______________
  KS Kebelj je doivela hiter razvoj zadnjih 20 let, ko je novo pomlajeno vodstvo sveta KS zastavilo novo vizijo razvoja kraja s pomojo drutev ter organizacij v KS.

  Na cilj je:
  Postati v naslednjih letih vodilna KS na junem delu Pohorja, ter se razviti turistino in gospodarsko.


  SVET KS
   
  © 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si