TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2014
NAMESTITVE
Zanimivosti
ALI E VESTE ?
da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
ALI E VESTE ?
da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
KEBELJSKA BAJKA
ZEMLJEVIDI
GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
POHORJE
UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA
RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, LETO 2016

1. Funkcioniranje KS in venamenskega doma, veice, portnega igria in izvedba krajevnega praznika
2. Zimska sluba
3. Dodelitev sredstev drutvom in organizacijam (po planu in projektih )
4. Predvideni nujni ukrepi v KS
5. Ponovni pogovori za poloitev kabla - Telekom, relacija Kebelj-Modri- vzhodni Kot na Pohorju
6. Sanacija cest po neurjih
7. Asfaltiranje ceste vzhodni Kot na Pohorju ( prestavljeno iz leta 2015 zaradi financ )
8. Urejanje odvodnjavanja, kanalizacija v KS Kebelj
9. Ureditev razsvetlave z nabavo novih lui na parkiriu pri veici in obnova kria na pokopaliu v kolikor bodo finance dopuale
10. Sanacija vodovoda Cezlak in predaja Komunali Slovenska Bistrica, pomo obine Slovenska Bistrica
11. Preplastitev dela ceste Kebelj-Kot s pomojo obine Slovenska Bistrica
12. Nujne obnove glavnih poti na pokopaliu
13. Pomo pri sanaciji ceste Modri - Planina

SVET KS KEBELJ


 
© 2000 - 2018 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si