TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2018
NAMESTITVE
Zanimivosti
ALI E VESTE ?
da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
ALI E VESTE ?
da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
KEBELJSKA BAJKA
ZEMLJEVIDI
GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
POHORJE
UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA
RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, LETO 2018

BO PODAN NAKNADNO.

SVET KS KEBELJ


 
© 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si