TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Zanimivosti
ALI E VESTE ?
da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
ALI E VESTE ?
da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
KEBELJSKA BAJKA
ZEMLJEVIDI
GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
POHORJE
UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA
PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, LETO 2021

KS KEBELJ
Svet KS Kebelj
Kebelj 26/A

Svet KS Kebelj si je za leto 2021 zastavil in sprejel naslednji plan:

Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Obino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

1. Funkcioniranje KS
2. Zimska sluba
3. Vzdrevanje in sanacije cest po neurju
4. Prometna signalizacija v KS
5. Aktivnosti za rekonstrukcijo ceste Kebelj-zahodni Kot
6. Poarna varnost
7. Barvanje napua na veici Kebelj ( prestavljeno iz leta 2020)
8. Izdelava vhodnih vrat pokopalie Kebelj
9. Vzdrevanje krajevnih cest
10. Oglasna deska Modri
11. Kanalizacija sp.Kebelj (200m)
12. Vodovod Modri ( izgradnja novega vodovoda)
13. Elektrika in telefon sp. Kebelj ( poloitev v zemljie )
14. Asfaltiranje ceste Radkovec- Modri (do odcepa Prihovca)
15. Dokonanje Vrtca Kebelj
SVET KS KEBELJ

Predsednik sveta KS: Joef TURNER
 
© 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si