Na prvo stranPošlji sporočilo.Posreduj našo stran
ZGODOVINA
KRATKI PREGLED ZGODOVINE DRUŠTVA
Leto 1985-1995
Leto 1996-2000
Leto 2001-2005
Po letu 2005
Aktualno
 • VELIKA GASILSKA VESELICA NA KEBLJU 2019

 • LETO 1985-1995
  Delovanje gasilske enote v obdobju 1985-1995

  Zaradi vse večjih potreb po zagotavljanju požarne
  varnosti so na pobudo takratnega predsednika KS Kebelj Ferdinanda Vengust in takratnega poveljnika CZ v KS Kebelj, Vida Juharta in Jožefa Kosa, ustanovili gasilsko enoto Kebelj.
  Ta enota, ki je bila ustanovljena spomladi leta 1985, je delovala pod okriljem GD Oplotnica.
  Za prvega predsednika je bil izvoljen Stanko Landeker, za mentorstvo in pomoč pa je skrbel Božidar Kunej iz Oplotnice, ter prav tako poveljnik CD Oplotnica, Vili Skarlovnik.

  Leta 1987 predsedniško funkcijo prevzame Florijan Grm, za poveljnika pa je bil imenovan Anton Capl. V tem obdobju je GE od podjetja LIP Oplotnica brezplačno prejela osebno vozilo VOLGA. Da je bilo vozilo prirejeno za gasilske namene, je poskrbel mentor Božidar Kunej.
  V tem obdobju smo na župnijskem gospodarskem poslopju postavili leseno garažo in na ostrešju poslopja namestili gasilsko sireno. Največ zaslug pri teh nalogah je imel Vid Juhart in domači župnik g. Stanko Zadravec, ki je odstopil prostor. Uradni prevzem vozila VOLGA je bil 29.1.1989.


  Prevzem vozila VOLGE


  Župnik Stanko Zadravec prejema zahvalo zapomoč
  Člani GE Kebelj, z botrom Radom Smogavcem v sredini


  Leta 1990

  Prevzame predsedniško funkcijo Jožef Kos. Članstvo je v enoti pričelo naraščati, doseženi so bili že prvi tekmovalni uspehi. Člani enote so se udeleževali usposabljanj in izobraževanj. Oprema, ki jo je GE prejela ob ustanovitvi od GD Oplotnica, ni več zadostovala za delovanje enote. V tem obdobju smo del opreme prejeli od CZ občine Slov. Bistrica.


  Leta 1991

  Smo prvo vozilo VOLGA zamenjali s terenskim vozilom LADA NIVA s prikolico. Pri tej nabavi in preureditvi vozila je imel največ zaslug mentor Božidar Kunej. Nabavo vozila so omogočili krajani s prostovoljnimi prispevki v denarju in lesu.
  Vozilo smo prevzeli 1.4.1991 ob praznovanju 100- letnice župnije Kebelj. Vozilo je blagoslovil mariborski škof dr. Franc Kramberger.
  Botra vozila sta bila, Jožef Kos in Anton Ratej.

  Blagoslov je opravil škof dr. Franc Kramberger
  Botra Jožef Kos in Anton Ratej ob vozilu


  Leta 1993

  Prevzame predsedniško funkcijo Anton Ratej. V tem obdobju se je GE številčno močno okrepila. Gasilska desetina je v tem obdobju prejela že lepo število osvojenih pokalov  Leta 1994

  Prevzame funkcijo tajnika GE Stanko Fridrih. Zaradi vse večjih potreb po požarni varnosti smo se tega leta odločili za nakup nove MB Ziegler ROTAX. Stekla je velika pobiralna akcija med krajani, v KS Kebelj. Finančno sta nam pri nakupu pomagala zavarovalnica Triglav PE Maribor ter štab CZ občine Slov. Bistrica.
  Krst motorne brizgalne smo opravili v sklopu praznovanja krajevnega in farnega praznika, 16.7.1994. Blagoslov je opravil župnik Milan Korbun. Botri MB Ziegler so bili: Anton Rupnik, Franc Kočnik, Rado Smogavc in Leopold Klinc.

  Predsednik GE z botri MB Zigler


  Leta 1995

  Smo v GE opravili volitve. Za novega predsednika je bil izvoljen Aleksander Fridrih, za poveljnika pa Janez Podgrajšek in za tajnika Stanko Fridrih. GE seje v tem obdobju dodatno številčno okrepila predvsem z mladino in pionirji.
  V mesecu juliju smo bili gasilci posebej ponosni na našega krajana in nekdanjega člana GE g. Srečka Hrena, kajti 2.7.1995 je bral novo mašo na Keblju. Pri tej slovesnosti smo sodelovali tudi gasilci.
  Zastavljeni so bili še višji cilji in plani. Stekle so tudi priprave na praznovanje 10-letnice obstoja GE na Keblju, ki smo jo izvedli ob krajevnem in farnem prazniku v mesecu juliju.
  Na področju usposabljanja in izobraževanja je bil narejen korak naprej.
  V KS KEBELJ med krajani, ter med člani GE je prišlo do pobude, da se ustanovi samostojno gasilsko društvo na Keblju. Tako smo po desetih letih delovanja GE ustanovili PGD KEBELJ.

  Mladina spredcednikom, povelnikom intajnikom leta 1995

  Novomašnik prejema kip sv. Florjana zaveznika gasilcev


  Ustanovni občni zbor je bil 16.9.1995 pri Litičevih v Nadgradu

  USTANOVNI ČLANI DRUŠTVA

  1. Aleksander Fridrih
  2. Janez Podgrajšek
  3. Stanko Fridih
  4. Anton Ratej
  5. Božidar Kunej
  6. Damjan Fridrih
  7. Rudi Fridrih
  8. Srečko Fridrih
  9. Jožef Kos
  10. Vid Juhart
  11. Anton Capi

  POTRJENI SO BILI TUDI ORGANI DRUŠTVA

  Predsednik: Fridrih Aleksander
  Podpredsednik: Anton Ratej
  Poveljnik: Janez Podgrajšek
  Tajnik: Stanko Fridirih

  ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

  1. Aleksander Fridrih
  2. Janez Podgrajšek
  3. Stanko Fridrih
  4. Anton Ratej
  5. Božidar Kunej
  6. Rudi Fridrih
  7. Jožef Kos


  ČLANI NADZORNEGA ODBORA

  1. Srečko Fridrih
  2. Janez Capi
  3. Boštjan Brglez

  ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA

  1. Damjan Fridrih
  2. Peter Globovnik
  3. Rado Smogavc

  Pri ustanovitvi društva nam je izkazal vso podporo tudi takrat novo izvoljeni župan Občine Slov. Bistrica dr. Ivan Žagar.
  Po ustanovitvi so stekle številne aktivnosti. V društvu smo se odločili za zamenjavo vozila. Od PGD Moškanjci smo s pomočjo g. Draga Petka s podjetja CSM Maribor uspešno nabavili orodno vozilo TAM 80 T5B. Finančna sredstva smo zbrali s pomočjo krajanov in tudi z lastnimi sredstvi.
  Vozilo smo prevzeli l2.11.1995.


  Delovno predcedstvo ustanovnega občnega zbora

  Blagoslov jeopravil župnik Zoran Kodela
  Botri vozila

  V tem obdobju smo nabavili opremo, ki spada v orodno vozili TAM 80 T58


  Informacije
 • Vprašanja
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • © 2000 - 2019 PGD Kebelj, e-pošta: pgd@kebelj.si
  Vse pravice pridržane. Stran je narejena pod okriljem KS Kebelj