TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2014
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ v letu 2014
 • NAMESTITVE
  Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2016
 • Zanimivosti
  ALI ŽE VESTE ?
  da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
  ALI ŽE VESTE ?
  da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2014

  RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ V LETU 2014
  KS KEBELJ
  Svet KS Kebelj
  Kebelj 26/A

  Svet KS Kebelj si je za plan 2014 zastavil naslednji plan in ga potrdil na seji v mesecu marcu. Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z različnimi ustanovami in posamezniki.

  1. Funkcioniranje KS in večnamenskega doma, vežice, športnega igrišča in izvedba krajevnega praznika
  2. Zimska služba
  3. Dodelitev sredstev društvom in organizacijam (po planu in projektih )
  4. Predvideni nujni ukrepi v KS
  5. Dokončanje izgradnje Telekomove digitalne centrale Kebelj s sprejemnikom in položitev dodatnih kablov oz. širitev na druge vasi (Modrič, vzhodni Kot, Podgrad 2 – Cezlak)
  6. Pridobitev lokacijske informacije in sofinanciranje izgradnja lesene hiše ob večnamenskem domu za skladiščenje klopi, miz, odra in rekvizitov
  7. Sanacija travnatega platoja pri večnamenskem domu
  8. Postavitev lesene hiške za orodje na pokopališču
  9. Najnujnejša sanacija makadamskih cest v KS po neurjih
  10. Izdelava info točke – table območja KS Kebelj pred večnamenskim domom
  11. Obnova kapel, center Kebelj in v Kotu (Zavod za kulturo Slov. B.)
  12. Sofinanciranje kanalizacij
  13. Sofinanciranje vrtne traktorske kosilnice za urejanje centra Keblja, okolice večnamenskega doma in cerkve
  14. Ureditev izvoza s škarpo na sp. Keblju (Šajn Peter, Valentina)
  15. Pričetek sanacije lokalne ceste Kebelj – Nadgrad – Kot, asfaltna preplastitev z ureditvijo odvodnjavanja, muld, cca 600 m
  16. Izgradnja obcestne ograje na nevarnem odseku krajevne ceste vzhodni Kot
  17. Aktivnosti pred volitvami, pridobivanje soglasij za kandidature v svet KS.

  SVET KS KEBELJ
  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
  MAŠE
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2018 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridržane
  www.kebelj.si, e-pošta: ks@kebelj.si