TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019
NAMESTITVE
Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2019
 • Zanimivosti
  ALI ŽE VESTE ?
  da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
  ALI ŽE VESTE ?
  da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI

  PRVE OMEMBE IN NASTANEK
  Najprej je spadala pod oglejski patriarhat-do leta 1751, oz. "savinjski arhidiakont" s sedežem na raznih krajih ( večkrat v Konjicah ), nato pod goriškega nadškofa med leti 1751 in 1788, končno pod lavantinskega škofa od leta 1788, ko mu je bilo dodeljeno celjsko okrožje.
  V župnijskem oziru, piše, pa je bilo takole: Leta 1545 so imele Konjice še šest podružnic: Loče, Čadram, Kebelj, Šenkungoto in Zreče. Leta 1762 se je odcepil Čadram kot župnija, s seboj je potegnil Kebelj... Leta 1788 - čez 26 let se je Kebelj dušnopastirsko odcepil od Čadrama in začel voditi svoje matice. Leta 1787 je Kebelj nastal kot podfara. Kebeljska kuracija je bila ustanovljena s pismom cesarskega namestništva v Gradcu (6.12.1787 ) in kot prvi kaplan je bil izvoljen Matej Kokal, čadramski kaplan.Leta 1891 dne 1. april pa je bila dotedanja kuracija s posebnim dopisom spremenjena v samostojno župnijo .
  Dušno pastirska pripadnost na kratko:
  -pod Konjice do leta 1762
  -pod Čadram med 1762-1788
  -samostojni vikariat od 1788-1891
  -samostojna župnija od 1891 dalje.
  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
 • PRVE OMEMBE IN NASTANEK
 • PODATKI O ŽUPNIJI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
  MAŠE
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridržane
  www.kebelj.si, e-pošta: ks@kebelj.si