TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2021
NAMESTITVE
Aktualno
 • PLAN INVESTICIJ - RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2021
 • Zanimivosti
  ALI ŽE VESTE ?
  da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
  ALI ŽE VESTE ?
  da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA

  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  KEBELJSKA BAJKA

  MARIJIN ZAKLAD

  MARIJIN ZAKLAD (VEČNO AKTUALNO )
  Prebrano:

  V južno pobočje pohorskega Velikega vrha so se v teku stoletij zajedli gorski potoki, ki so v planinskih neurjih kot hudourniki poglabljali svojo strugo vedno bolj v samo granitno osrčje zelenega Pohorja. Čim večji so bili in čim nižje so tekli, tem globje so bile njih grapaste struge. Med njimi pa so nastajali padajoči grapasti hrbti s širokimi pobočji ter s kopastimi planjami in planicami. Te gorske struge s svojimi hudourniki so žive meje med pohorskimi vasicami, ki čepijo v planinskem soncu v zimskih vetrovih, v dišečem pošumevanju globokih črnih smrekovih in hojevih gozdov.
  Med gorskima potokoma Oplotnico in Čadramščico se dviga strmo padajoči izrastek Velikega vrha; na njegovem razglednem slemenu čepi vasica Kebelj z dvema gradovoma; zgornji grad se dviga na vrhu nad vasjo, spodnji grad pa leži sredi strmega pobočja pod vasico. Tik nad kebeljskim potokom se je v vijugah vzpenjala stara cesta dravinjskih romarjev k Svetim Trem kraljem, v Ruše, Puščavo in k Sv. Arehu.
  Po tej stari cesti so pred mnogimi stoletji pojoč romali ...................................................................

  Čez Kebeljsko Pohorje je šlo več stoletij. Nad prijazno Pohorsko vasico in pod njo pa še dandanes štrle pod modro nebo razvaline obeh kebeljskih gradov; na Kebeljskem vrhu okrogel, razvaljen mučeniški stolp-Zajčji grad, in sredi brežnega travnika četverooglat Zbegov grad, ki zre s svojimi od ognja očrnelimi praznimi oknji tja na sončni Modrič, na visoki planinski Kot pod Velikim vrhom ter na stolp trikraljevske romarske cerkve.
  Kebeljčani pa še dandanes s ponosom pripovedujejo o svojih daljnih prednikih, ki so uničili svoja gospodarja, roparska kebeljska graščaka. Med pohorsimi romarji pa še krožijo pravljice o cvetočem Marijinem zakladu na Zajčjem gradu v kebeljskih strminah in o zasutem podzemskem rovu med obema grajskima razvalinama.
  ________________________________________
  Prebrano iz knjige POHORSKE BAJKE, avtorja Jože-ta Tomažič-a.
  ________________________________________
  Odlomek iz KEBELSKE BAJKE- Marijin zaklad so v letu 2001 pri Zbegovem gradu ob prireditvi" srečanje kebeljskih rojakov " uprizorili mladi člani KUD-a Kebelj.

  SVET KS KEBELJ
  (zapisal: tajnik sveta KS:Srečko JUHART)
  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
  MAŠE
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2021 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
  www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si